Avslappning med två av våra äldsta elever på fritids

Två tjejer planerade och utförde en massagesaga med de yngre eleverna.  Vi vill att ju äldre eleverna blir ju mer ansvar och inflytande ska de de få i verksamheten om de vill. Alla lyssnade intresserade på vad dessa tjej hade att förmedla. 
(null)

(null)

(null)

(null)

Publicerat i Allmänt