Lärmiljö- No/So teknik 27/9

Vi promenerande till Lilleskog och där delades eleverna in i fyra olika grupper, dom skulle prata om vad de ville bygga och sedan bygga detta gemensamt. Vi lärde oss att samarbeta. Vi byggd med nya tur material. 

 
Publicerat i Allmänt