Småkockarnas första träff

Vi övar matematiska begrepp såsom lika många och antalsuppfattning när vi idag ordnar med mellanmålet. 

Publicerat i Allmänt