Rörelse

I läroplanen står det i "Livsstilens betydelse för hälsan, tex hur kost, sömn ochbalansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnande"
Idag har vi gjort collage om nyttig vs onyttig mat. 
(null)

(null)

Publicerat i Allmänt