Normer och värden vecka 11 No/So

Vi lärde känna varandra och pratade mycket om vi -känslan på fritids. Vi ritade av varandras ansikte och intervjuade varandra.  (null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)