Samarbete

Denna vecka fokuserar vi på att samarbeta extra mycket under vår lärmiljö Rörelse.
Att stötta och samarbeta oavsett om man är pojke/flicka eller olika ålder. 
(null)

(null)