Värdegrund

Eleverna hjälpte en annan elev som har brutit benet genom att ta upp snö och färg så att hon kunde vara med på aktiviteten. Allra högsta grad värdegrund (null)

(null)