Resultatet!

Nu är det snart helt färdigt, vårt Maxi - träd! Gjort av våra handavtryck och fotografier. Vi har pratat om att vi alla är olika och att det är helt okej och bra, för vi är alla lika unika och viktiga!!

Publicerat i