Tors.21/8

 
Lika självklart som det är för oss att fritidsverksamheten i högsta grad är en pedagogisk verksamhet. Så är det lika självklart att verksamheten också skall vara förankrad i barnens egna intressen. Utifrån en dialog med barnen kom följande förslag fram:
 
 

ht. 2014

 
 

Jordbodalen